Pokládka laminátové podlahy

Pekan ořechNejdříve musíte překontrolovat materiál, který jste nakoupili. Při rozbalení nesmí být lamely materiálu poškrábány a nesmí být na jejich povrchu znát jakékoli poničení. Dále je důležité překontrolovat tzv. zámky, které slouží ke spojení lamel. Nejčastější vadou při vybalení materiálu, bývají ulámané rožky lamel, proto je potřeba si vše důkladně zkontrolovat.

Důležité rady:

- Před pokládkou je potřeba nechat materiál aklimatizovat, a to nejméně 48 hodin v místnosti o teplotě vyšší než 17ºC. Měla by to být právě v té místnosti, ve které bude podlaha položena. Pokud bude materiál uložen v místnosti, kde jsou klimatické podmínky jiné než v dané pokládkové místnosti, je potřeba dobu 48 hodin prodloužit.

Laminátová podlaha Pekan Americký - vzhled

- Laminát by se neměl položit do místnosti, kde hrozí podmáčení a vysoká vlhkost. Nedopuručujeme tento materiál pokládat do koupelen, saun, wc, apod., v těchto místnostech hrozí stojatá voda, která se dostane pod podlahu a podlahu zespod začne deformovat. Pro pokládku dodržujte vlhkost vzduchu mezi 50-60 %, a vyvarujte se tvoření většího množství vody na jednom místě.

- Před pokládkou je důležité, aby podklad byl vyrovnaný a nebyly na jeho povrchu žádné nerovnosti. Pod podlahou nesmí zůstat žádné úlomky, trhliny apod. Pokud je podlaha nerovná, bude zapotřebí ji vyrovnat stěrkovací hmotou.

- Pokládka laminátové podlahy by měla začít položením tzv. parozábrany, je to fólie, která zabraňuje prosáknutí vlhkosti nad podlahu. Někdy se používá polyuretanová fólie, která má stejnou funkci. Fólie se pokládá v pásech a nelepí se. Tato fólie neslouží k utěsnění stavby.

- Nesmí se zapomenout na dodržování vzdálenosti od zdi a od jakýchkoli pevných objektů. Musí být dodrženy tzv. dilatační spáry. Tyto spáry jsou z důvodu roztahování a smršťování dřeva. Jakákoli laminátová podlaha musí tedy být položena na příslušnou vzdálenost od stěn, schodů apod. Jednou z chyb, kterých se dopouštíme, je velmi malá vzdálenost mezi laminátem a pevným objektem. Dilatační spára by měla být 8mm.